Analystjänster

Spectoanalyser på aluminium. Medelvärde av tre gnistor. Med eller utan min och maxvärden för legeringen enligt SIS normen. Prover sändes per post till
Dybacken Metall AB
Dybacken
635 09 ESKILSTUNA

Provsvar skickas med fax eller epost och orginalet med fakturan. Bet.villkor 30 dagar netto.

Analys direkt.

Avisering per telefon 016-353385. Måndag-Torsdag kl 07.00-15.00
Pris:
Prov nr 1 Kr 600.00
Prov nr 2-6 Kr 300.00
Prov nr 7- Kr 200.00

Analys på prover som inte är brådskande och kan köras samtidigt som vi kör andra prover.
Pris:
Prov nr 1 Kr 300.00
Prov nr 2-6 Kr 200.00
Prov nr 7- Kr 150.00