Dybacken Metall AB

Dybacken Metall AB är ett aluminiumsmälteri utanför Eskilstuna. Gunnar Johansson startade företaget 1956 i Brottsta. 1960 flyttades verksamheten till Vallby där vi fortfarande finns. Sonen Leif började 1963 och sonsonen Mats 1980. Idag arbetar Mats i produktionen medan kontoret sköts av Riitta.

Från början användes koksugnar som på 60-talet byttes ut mot oljeeldade. Idag har vi 3 st oljeeldade degelugnar som rymmer vardera 250kg och en egentillverkad oljeeldad ugn som rymmer 1000kg. Vi köper klassat och sorterat skrot som vi smälter och legerar enligt kundernas önskemål. Tack vare våra små ugnarna klarar vi mindre poster och får en väldigt hög och jämn kvalité. Just kvalité är något vi satsar på då vi nästan bara gör speciallegeringar och standardlegeringar med mycket låga halter av föroreningar. De vanligaste legeringsämnena är kisel, magnesium, koppar, zink, nickel, krom, tenn, mangan, indium, titan och strontium. För att kontrollera och korrigera legeringssammansättningen tar vi ett slutprov med hjälp av en spectroanalys. Vi utför även analystjänster till flera gjuterier för kvalitetskontroll.

Sedan 1996 lagerför vi några primärlegeringar och på senare tid även några sekundära standardlegeringar som vi importerar från större smältverk.